skip to Main Content

สนับสนุนการทำงาน

บริจาคสนับสนุนการทำงานของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก ได้ที่ 1. บัญชีสำหรับการดำเนินโครงการ 2. บัญชีสำหรับการบริหารกลุ่ม جزاكم الله خيرا ขออัลลอฮทรงตอบแทนการบริจา…

อ่านต่อ

ความเป็นมาของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก

ปี พ.ศ. 2544 ต้นเดือนมิถุนายน นักศึกษามุสลิมชาย 7 คนที่มีพื้นฐานรู้จักกันมาก่อน เนื่องจากเคยทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อนแล้วพอสมควร ทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทย…

อ่านต่อ
Back To Top