skip to Main Content

เสบียงมุร็อบบี : ฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอน

การฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอน หลักสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ ปล.มุร็อบบี คือผู้ทำหน้าที่ขัดเกลา อาจเป็นพ่อแม่ ครู พี่เลี้ยง หัวหน้า อะมีร ฯลฯ

อ่านต่อ

เสบียงมุร็อบบี : ยังชีพด้วยสิ่งหะลาล

มุร็อบบี (พ่อแม่, ครู ฯลฯ) ต้องใส่ใจเรื่องอาหารละศีลอด อาหารสะหูร (รวมทั้งมื้ออื่น ๆ) ของคนที่อยู่ในการดูแล เพราะปัจจัยยังชีพที่หะรอมเป็นาเหตุให้ดุอาอ…

อ่านต่อ

เสบียงมุร็อบบี : การถือศีลอด

เพื่อให้การถือศีลอดของเราและคนที่เราอบรมดูแลมีคุณภาพ มี 2 อย่างที่ต้องเน้นย้ำและทำให้ได้

อ่านต่อ

เสบียงมุร็อบบี : แบบฝึกหัด 24 ชั่วโมง

การถือศีลอดและอัลกุรอานเป็นสิ่งคู่กัน - เป็นแบบฝึกหัดที่มาคู่กันในเดือนเราะมะฎอน - เป็นผู้ชะฟาอะฮฺที่มาคู่กันในวันกิยามะฮฺ มาปฏิบัติตนให้เป็นผู้ได้รับ…

อ่านต่อ

เสบียงมุร็อบบี : ปรากฏการณ์สะเทือนเอกภพ

ชั้นฟ้าและแผ่นดิน สวรรค์และนรก ล้วนมีปฏิกิริยาต่อการมาถึงของเดือนเราะมะฎอน ผู้ศรัทธาควรมีปฏิกิริยาอย่างไร?

อ่านต่อ

เสบียงมุร็อบบี : ก่อนจะเปิดเทอม

ช่วงนี้จะเน้นนำเสนอวิธีการขัดเกลาตัวเอง และคนรอบข้างในหมวด "โรงเรียนเราะมะฎอน" ครับ . ปล. มุร็อบบี หมายถึง ผู้ทำหน้าที่อบรมขัดเกลา

อ่านต่อ

เสบียงมุร็อบบี เร็วๆนี้

อีกหนึ่งโครงการที่กลุ่มฟิตยะตุลฮักภูมิใจเสนอ เสิร์ฟความรู้ด้านการตัรบิยะฮฺ (พัฒนา-ขัดเกลา) เยาวชน ในรูปแบบโปสเตอร์ พี่น้องติดตามได้เรื่อย ๆ ทางเว็ปไซต…

อ่านต่อ
Back To Top