skip to Main Content

สกู๊ปค่าย “เราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม” รุ่นที่ 12

จบแล้ว...ค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 7-17 เมษายน 2561 กลุ่มฟิตยะตุลฮัก ได้จัดค่าย "เราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม" รุ่นที่ 12 ณ โรงเรี…

อ่านต่อ
Back To Top