skip to Main Content

ค่ายร็อบบานีย์#11 : เปิดรับสมัครแล้ว

อัสลามมุอลัยกุมวารอฮมาตุลลอฮิวาบารอกาฮตุฮ ถึงเวลาแล้วน่ะครับสำหรับการเปิดรับสมัคร ค่ายร็อบบานีย์ ปีที่ 11 สามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ตามล…

อ่านต่อ

ค่ายร็อบบานีย์#11 : เร็วๆนี้

"ค่ายร็อบบานีย์" ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตนักศึกษามุสลิม  ปีที่ 11 เร็วๆนี้...อินชาอัลลอฮ

อ่านต่อ

โครงการอบรม#4 : ทักษะการพูดและการนำเสนอ

ภาพบรรยาศ โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ" วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พฤษภา…

อ่านต่อ

บรรยากาศประชุมไตรมาส 2/61

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการ กลุ่มฟิตยะตุลฮัก ไตรมาส ที่ 2/61 เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ประชุมองค์กรบริหารนักศึกษา ชั้น…

อ่านต่อ

สกู๊ปค่าย “เราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม” รุ่นที่ 12

จบแล้ว...ค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 7-17 เมษายน 2561 กลุ่มฟิตยะตุลฮัก ได้จัดค่าย "เราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม" รุ่นที่ 12 ณ โรงเรี…

อ่านต่อ

บรรยากาศประชุมไตรมาส 1/61

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการ กลุ่มฟิตยะตุลฮัก ไตรมาส ที่ 1/61 วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง REG302 อาคารเรียนรวม ม.อ.หาดใหญ่ …

อ่านต่อ
Back To Top