skip to Main Content

โครงการอบรม#4 : ทักษะการพูดและการนำเสนอ

ภาพบรรยาศ โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ" วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พฤษภา…

อ่านต่อ
Back To Top